Rukun Khutbah Jumat Beserta Contoh Doa Singkat

Khutbah Jumat Singkat dan Padat

CONTOH KHUTBAH JUMAT SINGKAT PADAT LENGKAP

Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bahkan kalau dalam 1 tahun itu hari yang spesial merupakan hari raya sungguh Banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah pada hari juma’t ini.

di hari Jumat juga, sholat berjamaah di Mesjid yang kita sebut ditunaikan bagi setiap muslim laki-laki diwajibkan dengan sholat Jumat biar. Karena juma, hari Jumat dikenal sebagai hari di mana, seluruh ummat Islam bertemu dan berkumpul dalam satu ukhuwah oleh karena itulah mengapa hari ini disebut hari Jumat

Pada peluang kali ini aku menuliskan rukun khutbah Jumat berdasarkan Madzhab Syafi’i, mengingat mayoritas penduduk yang ada di Indonesia sendiri itu bermadzhab Syafi’iyah. Dan tidak bisa dpungkiri jika Indonesia merupakan wilayah dakwah bagi ulama-ulama syafi

Agar khutbah jumat singkat padat dengan doa yang dibacakan oleh seorang khatib mampu legal, i setidaknya terdapat lima rukun khutbah yang harus ada serta dipenuhi, tujuannya Dan perlu dicermati juga bahwa hendaklah rukun khutbah tersebut dilafalkan dalam bahasa Arab. Berikut ini merupakan rukun khutbah yang mesti wajib ada:

1. terdapat tidak sedikit macamnya, salah satunya saja dapat digunakan oleh kita. salah satu conto kalimat Alhamdulillah dikenal sebagai, “Alhamdulillaahirabbil ‘alamin wabihi nasta’in …dst..” atau mampu juga dengan membaca, “Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh…dst” dan masih tidak sedikit lagi bentuk kalimat lainnya.

2. Mengucap shalawat kepada Nabi Muhammad saw.
dan sikap penghormatan serta rasa cinta kita sebagai ummatnya, nikmatnya serta indahnya iman dan Islam dapat dirasakan sebab berkat jasa Rasulullah lah kita.

Umumnya sahalawat yang dibaca ialah dengan ucapan, “Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aalihi wa shahbihi ajma’in” atau bisa juga dengan memakai lafadz shalawat yang lain pasti dengan menggunakan bahasa Arab.

3. Wasiat atau nasehat untuk bertaqwa kepada Allah swt.
Pada rukun yang ketiga ini. Sang Khatib wajib menyeru dan mengajak para jamaah sholat Jumat biar bertaqwa kepada Allah. Kalimat yang digunakan bisa berbagai, tetapi walau demikian makna yang disampaikan wajib jelas. Boleh menggunakan format bahasa Indonesia, tapi, sangat dianjurkan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an seperti, “Yaa Ayyuhalladzina Aamanuttaqullaha haqqa tuqaatih.” (QS. Al-Imran: 102)

4. Membaca kutipan ayat Al-Qur’an/hadis yang nantinya akan dibaca dari dua khutbah.
Ayat yang dibacakan adalah ayat yang ada kaitannya dengan isi khutbah dan wajib memiliki arti jelas, bukan seperti ayat-ayat mutasyabih seperti Alif Laam Miim raa. Yang pasti ayat yang dibcakan tersebut ialah ayat-ayat Al-Qur’an yang bisa ditafsirkan.

5. Berdoa Teruntuk kaum muslimin.
Doa yang dipakai disini ialah doa-doa yang telah biasa dipakai dan makruf, atau umum. Seperti halnya doa sapu jagat, doa selamat, atau doa yang lainnya.

Contoh Khutbah Jumat Pendek 1 Lembar

Berikut ini adalah contoh teks pembukaan khutbah jumat singkat:

Pembukaan Khutbah Jumaat

Assalamualaykum warah matullahi wabarakatuhu (Salam disampaikan/dibaca sebelum azan dikumandangkan)Innalhamdalillah Nhamaduhu Wan Nasta’inuhu Wa Nastaghfiruhu, Wan’uzubillahi Min Syuruuru Min Anfusina, Wa Min Sayyiatina ‘Amaalina, Mayyahdillahu Fala Mudillalah, Wa Mayyudlil Fala Hadiyalah.|Sebelum azan dikumandangkan, dibaca}

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *